Новини

27.05.2016

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «КОВАЛЬСЬКА-ГОЛОСІЄВО»

Інформація щодо ліквідації

Ліквідаційна комісія пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Ковальська-Голосієво» ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», (далі – Фонд) повідомляє, що 25.05.2016 року на Загальних зборах Учасників ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» було прийняте рішення про припинення Фонду шляхом ліквідації у зв’язку із закінченням строку, на який був створений Фонд (РІШЕННЯ УЧАСНИКА № 497 від 25.05.2016 року).

Порядок та строк пред‘явлення кредиторами вимог до Фонду:

1. Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починається з наступного робочого дня після опублікування в офіційному друкованому органі цього Порядку та триває 2 (два) місяці.

2. Кредитори подають заяви про задоволення своїх вимог до Ліквідаційної комісії за місцезнаходженням  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» (далі – Товариство), що діє від власного імені та рахунок Фонду, із додаванням документів, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог, належно оформлених відповідно до чинного законодавства.

3. Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає затвердженню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з оформленням відповідного рішення протягом 5 робочих днів з дати її отримання.

4. Наступного робочого дня після прийняття Ліквідаційною комісією рішення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора, Ліквідаційна комісія надсилає такому кредитору відповідне повідомлення в письмовій формі на адресу, вказану в заяві кредитора.

5. Місцезнаходження, контактні телефони Товариства: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд.1, неж. приміщ. №524 (літ. Г), тел. (044) 303-92-75.

 

 

Голова Ліквідаційної комісії                                                Гук О.В.