Інвест-КонсалтингІнвест-КонсалтингІнвест-Консалтинг
044 303 92 75
investconsult@ukr.net
вул. Сікорського, будинок 1
Інвест-КонсалтингІнвест-КонсалтингІнвест-Консалтинг

Фонди

В управлінні КУА “Інвест – Консалтинг” знаходяться закриті недиверсифіковані венчурні корпоративні інвестиційні фонди.

Пріоритетні напрямки інвестиційної діяльності фондів

Будівництво
Фінансова та страхова діяльність
Паливно-енергетичний комплекс і переробна промисловість
Операції з рухомим та нерухомим майном
Знаки для товарів і послуг

Політика управління ризиками

Фінансові активи і зобов'язання КІФ піддаються фінансовим ризикам

Ринковий, що включає ціну, процентну ставку і валютні ризики

Кредитний

Ризик ліквідності

Диверсифікація інвестиційного портфеля, аналіз фінансових активів перед покупкою, дозволяють мінімізувати можливі ризики для корпоративного інвестиційного фонду.

2024 2022/2023 2021 2020
АТ «Альтер»
АТ «Атлас»
ПАТ «Дінеро»
АТ «Еріда»
АТ «Ерна»
АТ «Інко Преміум»
АТ «Ковальська»
АТ «Крок Інвест»
АТ «Ліра»
АТ «Ніка»
АТ «Обрій»
АТ «Паритет-BT»
АТ «Прайм Інвестмент»
АТ «Проспект»
АТ «Стерлінг»
АТ «Стіма Кепітал»
АТ «Стоун»
АТ «Тандем»
ПАТ «Фонд Бетта»
АТ «Альтер»
АТ «Атлас»
ПАТ «Глобал»
ПАТ «Дінеро»
АТ «Еріда»
АТ «Ерна»
АТ «Інко Капітал»
АТ «Інко Преміум»
АТ «Ковальська»
АТ «Крок Інвест»
АТ «Ліра»
АТ «Ніка»
АТ «Обрій»
ПАТ «Оптімал»
АТ «Паритет-BT»
АТ «Прайм Інвестмент»
АТ «Проспект»
АТ «Стерлінг»
АТ «Стіма Кепітал»
АТ «Стоун»
АТ «Тандем»
ПАТ «Фонд Бетта»
ПАТ «Глобал»
ПАТ «Дінеро»
АТ «Еріда»
АТ «Ерна»
АТ «Інко Капітал»
АТ «Інко Преміум»
АТ «Крок Інвест»
АТ «Ніка»
АТ «Обрій»
АТ «Паритет-BT»
АТ «Прайм Інвестмент»
АТ «Стіма Кепітал»
АТ «Стоун»
ПАТ «Фонд Бетта»
ПАТ «Глобал»
ПАТ «Дінеро»
АТ «Еріда»
АТ «Ерна»
АТ «Інко Капітал»
АТ «Інко Преміум»
АТ «Ніка»
АТ «Обрій»
АТ «Паритет-BT»
АТ «Прайм Інвестмент»
АТ «Стіма Кепітал»
АТ «Стоун»
ПАТ «Фонд Бетта»

Корпоративний інвестиційний фонд (КІФ) -

юридична особа, що створюється у формі акціонерного товариства з метою ведення діяльності виключно спільного інвестування. Корпоративні інвестиційні фонди не інвестують самостійно, залучаючи з цією метою компанію з управління активами (КУА), яка діє від імені КІФа, в його інтересах і за його рахунок.

Переваги для власників акцій КІФ

Першочергове право на купівлю акцій фонду, які випущені з метою спільного інвестування або тих, що були викуплені фондом раніше.
Можливість розпоряджатися цінними паперами на свій розсуд, тут обмеження є тільки нормами профільного законодавства і статуту корпоративного інвестфонду.
Участь в управлінні корпоративним інвестиційним фондом в допустимих межах і з використанням порядку, що прийняті статутом.
Повна відкритість інформації про діяльність КІФ перед акціонерами.
Право призначати та в будь-який час відкликати своїх представників, уповноважених брати участь у загальних зборах.
Отримувати частково майно або кошти в розмірі його вартості, відповідно до своєї частки у статутному капіталі, якщо закритий венчурний інвестиційний фонд ліквідується.
Акції корпоративних інвестиційних фондів, як фінансовий інструмент та емісійні цінні папери підтверджують участь інвестора, як власника цінних паперів, в статутному капіталі, а в деяких випадках активах емітента і дає власнику право на отримання частини доходу, в тому числі у вигляді дивідендів.