Інвест-КонсалтингІнвест-КонсалтингІнвест-Консалтинг
044 303 92 75
investconsult@ukr.net
вул. Сікорського, будинок 1
Інвест-КонсалтингІнвест-КонсалтингІнвест-Консалтинг

Офіційне повідомлення про втрату документів КІФ Оптімал

Optimal

Повідомлення про втрату документів

Ліквідаційна комісія ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОПТІМАЛ», ідентифікаційний код юридичної особи 38013482, (далі – Фонд, ПАТ «ОПТІМАЛ») повідомляє про втрату змін до проспекту емісії акцій
ПАТ «ОПТІМАЛ», які були затверджені протоколом Наглядової ради Фонду № 19/2013 від 15 липня 2013 року.

Голова Ліквідаційної комісії
Гук О.В.