Інвест-КонсалтингІнвест-КонсалтингІнвест-Консалтинг
044 303 92 75
investconsult@ukr.net
вул. Сікорського, будинок 1
Інвест-КонсалтингІнвест-КонсалтингІнвест-Консалтинг

Офіційне повідомлення про ліквідацію фонду Оптімал

Ліквідаційна комісія ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОПТІМАЛ», (далі – Фонд, ПАТ «ОПТІМАЛ») повідомляє, що 07.11.2023 року згідно Рішення учасника ПАТ «ОПТІМАЛ» №50 було прийняте рішення про припинення Фонду шляхом ліквідації, у зв’язку із нестабільною економічною ситуацією в країні та недоцільністю подальшого функціонування Фонду. Єдиний учасник Фонду згоден із достроковою ліквідацією.

Порядок та строк пред‘явлення кредиторами вимог до Фонду:

  1. Кредитори можуть звернутись до Ліквідаційної комісії Фонду з вимогою про погашення заборгованості протягом 2 (двох) місяців з моменту розміщення інформації про ліквідацію Фонду.
  2. Кредитори подають заяви про задоволення своїх вимог до Ліквідаційної комісії за місцеперебуванням ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» (далі – КУА), із додаванням документів, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог, належно оформлених відповідно до чинного законодавства.
  3. Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає затвердженню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з оформленням відповідного рішення протягом 5 робочих днів з дати її отримання.
  4. Наступного робочого дня після прийняття Ліквідаційною комісією рішення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора, Ліквідаційна комісія надає такому кредитору відповідне повідомлення в письмовій формі.
  5.  Місцеперебування, контактні телефони КУА: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд. 1, група нежитлових приміщень № 504, 505, 506 (літ. Г), кабінети № 6-8, тел. (044) 303-92-75.

Голова Ліквідаційної комісії Гук О.В.